Opinie pracowników

Badanie jest odpowiedzią na potrzebę poznania opinii pracowników na określony temat, na ogół bardzo ważny i pilny z punktu widzenia strategii firmy. Pełni ono dwie funkcje: z jednej strony pozwala poznać opinie, a na ich podstawie przewidywać reakcje pracowników na planowane działania, z drugiej zaś jest elementem budowania kultury organizacyjnej firmy, w której cenioną wartością jest demokracja oraz otwarte wyrażanie opinii przez pracowników.

Zapraszamy do współpracy

Zespół IIBR